Tylko otwarta krytyka nie jest wrogiem zaangażowania

Częste krytykowanie pracodawcy zazwyczaj jest przejawem braku zaangażowania i motywacji, wręcz frustracji pracowników. Jednak jak pokazują badania, w specyficznych warunkach, krytyka może być wskaźnikiem wysokiego poziomu zaangażowania. Zatem kiedy powinniśmy pozytywnie oceniać krytyczne słowa pracowników?

Pracownicy na co dzień doświadczają sytuacji, które mogą powodować niezadowolenie i chęć wyrażania negatywnych opinii o praktykach zatrudniającej organizacji (dissent). Można powiedzieć, że wśród wielu zespołów krytyczne wypowiadanie się o firmie, przełożonym i realizowanych zadaniach jest, w mniejszym lub większym stopniu, niemal stałym elementem komunikacji.

Jak zauważają badacze zachowań organizacyjnych, sposób wyrażania negatywnych opinii może być ważną wskazówką w ocenie poziomu zaangażowania i chęci odejścia z pracy - zależności te postanowił przeanalizować Jeffrey Kassing (Arizona State University) wraz z współpracownikami (2012). Badacze skupili się na tym, jak różne formy krytyki – skierowana do kierownictwa (upward dissent), skierowana do współpracowników (lateral dissent) oraz wyrażana poza pracą (displaced dissent), wiążą się z zaangażowaniem i lojalnością pracowników.

Wyniki badania potwierdziły, że wyrażanie negatywnych opinii i niezadowolenia w obecności swoich kolegów z pracy oraz poza pracą, np. przy członkach rodziny, cechuje osoby o niższym poziomie zaangażowania i mniejszej lojalności, tj. w większym stopniu chcące zmienić obecną pracę.

Jednocześnie wyrażanie negatywnych opinii na temat funkcjonowania organizacji w obecności przełożonego (kierownictwa) wiązało się z większym zaangażowaniem oraz większą lojalnością wobec pracodawcy. Efekt ten dotyczył zwłaszcza pracowników szeregowych, w mniejszym stopniu zaś zajmujących stanowiska kierownicze. Można to powiązać z założeniem, że kadra kierownicza nie powinna otwarcie krytykować działań kierownictwa firmy, bo może to negatywnie wpływać na morale pracowników.

Badacze podkreślają, że organizacje powinny promować kulturę organizacyjną zachęcającą do otwartej komunikacji – taką w której pracownicy nie będą obawiać się wyrażania krytycznych opinii. Ograniczenie przepływu negatywnych informacji zwrotnych na drodze dół-góra może mieć poważne konsekwencje dla efektywności danej organizacji i wiązać się ze spadkiem zaangażowania, wzrostem frustracji i zwiększeniem ryzyka wypalenia zawodowego.

KOMENTARZ EKSPERTA

Badanie to potwierdza, że wyrażanie negatywnych opinii o pracodawcy wiąże się z niskim poziomem zaangażowania. Warto pamiętać, że może to mieć negatywny wpływ na poziom zaangażowania ich pracowników, ponieważ komunikacja to najsilniejsze narzędzie wzajemnego wpływu w zespołach.
 
Jednocześnie wykazano, że otwarta i konstruktywna krytyka, czyli wypowiadana w obecności krytykowanego (tj. kierownictwa odpowiedzialnego za funkcjonowanie firmy) wiąże się z wysokim zaangażowaniem. Można to działanie zaklasyfikować do korzystnych zachowań, mających na celu poprawę funkcjonowania działu lub całej organizacji, co jest charakterystyczne dla zaangażowanych pracowników.
 
Zatem gdy działania i zmiany podejmowane w firmie mogą budzić niepokój pracowników, warto wprowadzić zasadę otwartej komunikacji, aby nie zwiększać ewentualnej frustracji i dać szansę na dyskusję. Analizy przeprowadzone przez Barometr Zaangażowania pokazują, że 68% pracowników zaklasyfikowanych jako Awangarda (najbardziej zaangażowani) może wyrazić swoje zdanie w obecności przełożonego, jednocześnie wśród Czarnych Owiec (pracownicy niezaangażowani), odsetek wyniósł zaledwie 11%!
 
Niezwykle ważne jest zatem, aby to przełożony zapewniał atmosferę zaufania, dzięki której pracownicy będą wiedzieli, że mogą podzielić się swoją opinią!

Na podstawie:
Kassing J., Piemonte N., Goman C., Mitchell C. (2012). Dissent Expression as an Indicator of Work Engagement and Intention to Leave. Journal of Business Communication, 49(3) 237–253.

 

Dlaczego serwis Barometr Zaangażowania korzysta z plików cookie?

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie Twoich preferencji oraz np. nazwy użytkownika – a przeglądanie stron internetowych staje się dużo łatwiejsze!

Pliki cookies pozwalają również zbierać informacje o ruchu w serwisie, dzięki czemu możemy dostosowywać stronę Barometr Zaangażowania do potrzeb użytkowników.

Pamiętaj, pliki cookies są nieszkodliwe dla Twojego komputera, zawierają jedynie anonimowe informacje. Jeżeli nie chcesz aby przeglądarka korzystała z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.