Jak zwiększyć ROI szkoleń? - odkryj wpływ zaangażowania!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych przez ekspertów Barometru Zaangażowania, opublikowanymi w czasopiśmie naukowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (nr 6, 2013).

Dlaczego warto przeczytać ten artykuł?

Prof. dr Maura Shee­han i prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, redak­torzy naukowi specjalnego numeru ZZL piszą tak:

"Anna Szabowska-Walaszczyk, Andrzej Brzo­zowski i Anna Maria Zawadzka prezen­tują w kole­jnym artykule relacje zachodzące między HRD a efek­ty­wnoś­cią dzi­ałań ludz­kich, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pośred­niczącej roli zaan­gażowa­nia pra­cown­ików w tym pro­ce­sie. Przed­staw­iają mech­a­nizm wpływu dzi­ałań pode­j­mowanych w ramach HRD na zaan­gażowanie pra­cown­ików, które z kolei jest pozy­ty­wnie sko­relowane z efek­ty­wnoś­cią. Zaprezen­towane w artykule pode­jś­cie może stanowić pod­stawę dal­szych badań wspom­ni­anych powyżej relacji."


foto 01 copyWydatki na szkolenia i rozwój pracowników to po wynagrodzeniach i kosztach rekrutacji, jeden z głównych elementów składowych budżetu HR. Budżetu, który często jest coraz bardziej ograniczany i jednocześnie bardziej opomiarowany, zwłaszcza w przypadku miękkiego HR. Podobnie jak w innych obszarach zarządzania, również w obszarze zasobów ludzkich oczekuje się, że inwestycja w pracowników będzie dokonywana racjonalnie - przy możliwie najmniejszch nakładach osiągane będą możliwie najlepsze rezultaty. HRD (Human Resource Development) - rozwój pracowników, zarządzanie wynikami i efektywnością przez oceny pracowników i systemy motywacyjne (High Performance Management) są dziedzinami, w których wskaźniki i mierniki są równie ważne jak w produkcji i sprzedaży.

Jak zatem porpawić rezultaty wynikające z wydatków na szkolenia i rozwój pracowników? Wpływa na to wiele czynników, na przykład dopasowanie działań do potrzeb firmy i pracowników, jakość usług świadczonych przez dostawców. Jednak, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez zespół Barometru Zaangażowania, niezwykle ważnym czynnikiem jest poziom zaangażowania pracowników, który pośredniczy we wpływie HRD na efektywność pracowników! Im bardziej zaangażowani są pracownicy, w tym większym stopniu szkolenia i inne działania rozwojowe (szeroko pojęte HRD) pozytywnie wpływają na podejmowane przez pracowników działania.

Złożone zależności między rozwojem pracowników a zaangażowaniem

Jak zatem działa mechanizm pośredniczenia zaangażowania w procesie zwiększania efektywności pracowników przez szkolenia i inne działania rozwojowe? 
Po pierwsze, wszystkie działania nakierowane na rozwój i uczenie pracowników mają na celu zwiększenie ich efektywności - zwiększamy kompetencje, poszerzamy wiedzę, szlifujemy umiejętności, w efekcie pracownicy mają realizować swoje cele lepiej i szybciej. Potwierdza to nasza analiza - im wyższa była ocena możliwości rozwoju i wykorzystania wiedzy (obszar Rozwój i wiedza), tym więcej korzystnych zachowań dla firmy przejawili pracownicy.
Po drugie, udział w szkoleniach i uczenie się nowych rzeczy pozytywnie wpływały na zaangażowanie pracowników a pracownicy którzy byli bardziej zaangażowani - podejmowali więcej korzystnych zachowań.
Jednak co najważniejsze - im większe było zaangażowanie pracowników i więcej mieli oni możliwości rozwojowych - tym więcej przejawiali korzystnych zachowań. Potwierdziliśmy, że zaangażowanie pełni funkcję mediatora, czyli pośredniczy we wpływie działań rozwojowych na efektywność pracowników. Zatem aby osiągnąć większą efektywność pracowników ważna jest interakcja działań rozwojowych (np. szkoleń) i poziomu zaangażowania pracowników!

Wnioski

Przeprowadzona analiza pokazuje, że efektywność szkoleń i innych działań rozwojowych jakie oferujemy pracownikom jest zależna od tego, jaki jest poziom zaangażowania pracowników. Aby zapewnić racjonalne inwestowanie w zasoby ludzkie, warto przeprowadzić badanie zaangażowania, dzięki któremu nie tylko zyskamy informację o tym jaki jest potencjał działań i poziom zaangażowania, ale również jak kształtować zaangażowanie pracowników w firmie.

Uzyskane wyniki po raz kolejny potwierdzają również, że obszar funkcjonowania firmy związany z rozwojem pracowników jest istotną determinantą kształtującą zaangażowanie pracowników, oraz że zaangażowanie pracowników w istotny sposób jest związane z przejawianiem przez pracowników korzystnych zachowań.

Zamów Barometr

Metodologia badania

Prezentowane wyniki pochodzą z badań, jakie Barometr Zaangażowania przeprowadził w trzech firmach produkcyjnych o podobnym profilu działalności i rozmiarze, działających na terenie Polski. Łączna liczba respondentów wyniosła 905 osób. (Więcej informacji o badaniu Barometr Zaangażowania tutaj).

W przeprowadzonej analizie wzięliśmy pod uwagę: ocenę jednego z sześciu kluczowych obszarów wpływającego na zaangażowanie - obszaru "Rozwój i Wiedza", który można określić miarą siły działań HRD (Human Resource Development); poziom zaangażowania pracowników oraz efektywność (performance), mierzoną poprzez intensywność korzystnych zachowań podejmowanych przez pracowników.

Szczegółowe wyniki prezentujemy w publikacji:

"Rozwój zasobów ludzkich a efektywność zachowań pracowników: pośredniczący wpływ zaangażowania pracowników", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2013, dr Anna Szabowska-Walaszczyk, Andrzej Brzozowski, prof. Anna Maria Zawadzka, dr hab, zamieszczonej w specjalnym wydaniu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która jest wynikiem naszego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji University Forum of Human Resource Development.

button pobierz

Publikacja jest dostępna w języku polskim i angielskim. Publikacja jest własnością IPISS, wydawcy czasopisma Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

hrd 

 Chcesz dowiedzieć się więcej o konferencji University Forum of Human Resource Development? Przejdź tutaj.

 

 

 

Dlaczego serwis Barometr Zaangażowania korzysta z plików cookie?

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie Twoich preferencji oraz np. nazwy użytkownika – a przeglądanie stron internetowych staje się dużo łatwiejsze!

Pliki cookies pozwalają również zbierać informacje o ruchu w serwisie, dzięki czemu możemy dostosowywać stronę Barometr Zaangażowania do potrzeb użytkowników.

Pamiętaj, pliki cookies są nieszkodliwe dla Twojego komputera, zawierają jedynie anonimowe informacje. Jeżeli nie chcesz aby przeglądarka korzystała z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.