Ocena okresowa budująca zaangażowanie

Wprowadzenie

Większość systemów ocen okresowych pracowników (SOOP) opiera się na ocenie kompetencji lub celach indywidualnych definiowanych zgodnie z założeniami Management by Objectives (MBO). Niestety takie podejście sprawdza się tylko wobec wąskich grup pracowników. Objęcie systemem SOOP bazującym na kompetencjach i celach indywidualnych wszystkich pracowników jest nieefektywne i ma niewielki wpływ na realizację celów biznesowych organizacji.

tekst alternatywny

Pobierz prezentację - studium przypadku by dowiedzieć się więcej. 
Prezentacja będzie widoczna po zalogowaniu w serwisie.
Jeżeli nie masz konta - zarejestruj się.

ilustracja 02 120x76 Badania Barometru Zaangażowania pokazują, że wysoce zaangażowani pracownicy istotnie częściej przejawiają szereg zachowań, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie sukcesu przez organizację: mówią z dumą o pracy w organizacji, polecają jej usługi/produkty, są wytrwali w działaniu i pracują intensywniej, wykazują się inicjatywą i innowacyjnością, angażują się w proces wprowadzania zmian.
Zachowania te są obserwowalne i łatwe w ocenie,  a SOOP oparty na zachowaniach pozwala na nagradzanie wysoko zaangażowanych pracowników, jednocześnie kształtując postawy pozostałych.

Proponujemy nowe podejście do oceny okresowej pracowników - model bazujący na korzystnych zachowaniach pracowników, wynikających z zaangażowania - poproś o ofertę.

Zalety systemów ocen opartych na zachowaniach

 • Rezultaty są szybko widoczne - stosowanie systemu prowadzi do szybkich i pozytywnych zmian, zachowania ludzi mogą zmienić się nawet w ciągu kilku dni, zupełnie inaczej niż kompetencje.
 • Przyjazność dla menadżerów - ocena pracownika  zajmuje menadżerowi średnio mniej niż 4 minuty, jednocześnie umożliwia wyróżnianie pracowników zaangażowanych.
 • Małe obciążenie działu HR: czas wdrożenia - nawet 1 dzień, obsługa -  1/50 etatu rocznie (jedna pięćdziesiąta).
 • Silne wsparcie celów biznesowych organizacji - system SOOP oparty na zachowaniach wzmacnia korzystne dla organizacji zachowania pracowników, których skumulowanie w czasie i u dużej liczby pracowników, sprawia że cele stają się łatwiejsze do osiągnięcia.
 • Pozytywny wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników - poczucie sprawiedliwości, docenienie i uznanie, dostrzeganie niestandardowych wysiłków - to zaledwie wybrane aspekty systemu ocen okresowych zwiększające zaangażowanie.
 • Brak wad tradycyjnych systemów ocen opartych na kompetencjach i celach indywidualnych, takich jak np. duża złożoność, czasochłonność, wysokie koszty, trudność w stosowaniu przez menadżerów.
 • Szybka i łatwa profesjonalizacja relacji między przełożonymi i podwładnymi - narzędzie i częsta ocena okresowa powodują, że udzielanie informacji zwrotnej staje się praktyką.

Słabości systemów ocen bazujących na kompetencjach

 • Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami jest czasochłonne i wyczerpuje zasoby (np. zdefiniowanie portfolio kompetencji, opracowanie profili kompetencyjnych wszystkich stanowisk w firmie).
 • Menadżerowie NIE są dobrze przygotowani do oceny kompetencji podwładnych. Przygotowanie menadżerów to realnie proces zajmujący około 1 roku, co więcej po jego przejściu około 40% menadżerów dalej nie będzie w stanie trafnie ocenić kompetencji swoich podwładnych.
 • Po uruchomieniu oceny okresowej rozwój kompetencji wszystkich pracowników wymaga nakładów przekraczających możliwości nawet bardzo bogatych firm (np. szkoleń i tworzenia indywidualnych planów rozwojowych). Takie podejście często prowadzi do nadmiernego wzrostu oczekiwań pracowników, którzy nie są kluczowi dla sukcesu firmy.
 • Skupiamy się na złożonych modelach (np. kompetencjach przywódczych), a zapominamy o osiąganiu rezultatów biznesowych.

Słabości systemów ocen bazujących na Management by Objectives

 • Zarządzanie i administracja celami indywidualnymi wszystkich pracowników jest ogromnie pracochłonne.
 • Cele indywidualne zazwyczaj są mało znaczące dla organizacji (np. nauka języka obcego).
 • Osiągnięcie celów indywidualnych jest zależne od ogromnej liczby czynników zewnętrznych, co powoduje opór pracowników.
 • Zachęcają do rywalizacji wewnątrz zespołów.
 • Wartości celów są skutkiem negocjacji, tj. zawyżania przez kierownictwo i zaniżania przez pracowników.
 • Duże wdrożenia prowadzą do koncentracji na tym, co jest łatwo kwantyfikowalne (mierzalne), zamiast na tym co ważne.
 • Pracownik skupia się przede wszystkim na swoich celach, kosztem innych rzeczy, które mogą być ważne dla sukcesu jego zespołu, działu, departamentu i firmy.

 Aby dowiedzieć się o rozwiązaniu dostosowanym dla Twojej Firmy, skontaktuj się z namipoproś o ofertę.

 

 

 

Dlaczego serwis Barometr Zaangażowania korzysta z plików cookie?

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie Twoich preferencji oraz np. nazwy użytkownika – a przeglądanie stron internetowych staje się dużo łatwiejsze!

Pliki cookies pozwalają również zbierać informacje o ruchu w serwisie, dzięki czemu możemy dostosowywać stronę Barometr Zaangażowania do potrzeb użytkowników.

Pamiętaj, pliki cookies są nieszkodliwe dla Twojego komputera, zawierają jedynie anonimowe informacje. Jeżeli nie chcesz aby przeglądarka korzystała z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.