Premiowanie budujące zaangażowanie

Premiowanie pracowników w wymiarze materialnym jest ważnym elementem każdego systemu motywacyjnego - niezbędne jest takie jego zaprojektowanie i połączenie z innymi narzędziami budującymi poczucie uznania dla kompetencji i osiągnięć jednostki, które pozwoli zwiększać zaangażowanie. Wbrew obiegowej opinii, zaangażowanie pracowników nie jest związane jedynie z motywacją wewnętrzną (więcej o zaangażowaniu i rodzajach motywacji w artykule tutaj).

 Jak pokazują badania:

  • premiowanie jest jedną z czterech głównych tzw. "wysokoangażujących" praktyk zarządzania, których stosowanie może prowadzić do osiągnięcia ROE rzędu 21,5% (por. Benson, Young i Lawler, 2005),
  • wg. projektu badawczego The Evergreen Project Research, 90% najlepszych przedsiębiorstw ściśle powiązało wynagrodzenia z efektywnością, jedynie 15% z przegrywających przedsiębiorstw uczyniło tak samo (Nohria, Joyce i Robertson, 2003),
  • 90% wysoce zaangażowanych pracowników ma poczucie, że ich praca przekłada się na sukces organizacji, jak również oceniają oni system motywacyjny firmy jako efektywny 2,5-krotnie częściej w porównaniu z niezaangażowanymi (Barometr Zaangażowania, 2012).

 Studium przypadkuwiecej2m

 

Powstaje zatem pytanie - jak odpowiednio zaprojektować system premiowy, w sposób który będzie nie tylko motywował pracowników do realizacji podstawowych celów (np. wolumen sprzedaży), ale i zwiększał ich zaangażowanie powodujące, że dajemy z siebie więcej niż jest to oczekiwane oraz nie przestajemy pracować gdy cel został osiągnięty? W jaki sposób połączyć sztukę nagradzania finansowego i pozamaterialnego? Jak zrównoważyć komponenty oceny indywidualnej i grupowej? Jak zdefiniować cele i mierniki premiowane?

Dowiedz się więcej z prezentacji studium przypadku.

Zbudowanie dobrego systemu premiowania zwiększającego zaangażowanie prowadzi do następujących rezultatów:

  • Pracownicy stają się przedsiębiorcami/właścicielami - czują się odpowiedzialni za rezultaty.
  • Zwiększa się identyfikacja z celami i motywacja wewnętrzna.
  • Tworzy się świadome połączenie między wykonywaną pracą a wynikami organizacji.
  • Wzmacniamy pożądane zachowania pracowników nakierowane na cele organizacji.

Osiągnięcie takich rezultatów jest możliwe tylko, jeżeli premiowanie zostanie powiązane ze strategią, misją i wizją danej organizacji, albowiem to właśnie one nadają sens i porządkują cele organizacji oraz pracy jednostek, działań rozwojowych, jak również podejmowane decyzje operacyjne.

Skontaktuj się z nami by znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla Twojej Organizacji.

 

 

Dlaczego serwis Barometr Zaangażowania korzysta z plików cookie?

Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie Twoich preferencji oraz np. nazwy użytkownika – a przeglądanie stron internetowych staje się dużo łatwiejsze!

Pliki cookies pozwalają również zbierać informacje o ruchu w serwisie, dzięki czemu możemy dostosowywać stronę Barometr Zaangażowania do potrzeb użytkowników.

Pamiętaj, pliki cookies są nieszkodliwe dla Twojego komputera, zawierają jedynie anonimowe informacje. Jeżeli nie chcesz aby przeglądarka korzystała z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.